08-18.07.2017 – Θεροστρατόπεδεια – GuSp-SoLa

Unter dem Motto „θεροστρατόπεδεια – Oida Zeus!“ verbrachten wir gemeinsam mit der Gruppe Graz 2 unser Sommerlager von 8. bis 18. Juli in St. Michael … 08-18.07.2017 – Θεροστρατόπεδεια – GuSp-SoLa weiterlesen

Continue reading